Nr
142/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Przygotował
GK
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 41 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 18 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)