Nr
143/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 44 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 18 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)