Nr
157/2020
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2020-03-18
Data wejścia w życie
2020-03-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 19 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)