Nr
152/2020
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 20 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)