Nr
151/2020
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 24 KB]
Publikacja: 20 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)