Nr
162/2020
Dotyczy
odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2020-03-20
Data wejścia w życie
2020-03-20
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 42 KB]
Publikacja: 20 marca 2020 r. Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Aktualizacja: 23 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)