Nr
155/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Data podpisania
2020-03-17
Data wejścia w życie
2020-03-17
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [rtf - 44 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 23 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)