Nr
161/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Data podpisania
2020-03-20
Data wejścia w życie
2020-03-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 165 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 23 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)