Nr
164/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2020-03-20
Data wejścia w życie
2020-03-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 23 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)