Nr
166/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2020-03-23
Data wejścia w życie
2020-03-23
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 84 KB]
Publikacja: 23 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)