Nr
168/2020
Dotyczy
częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok
Data podpisania
2020-03-24
Data wejścia w życie
2020-03-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 26 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)