Nr
177/2020
Dotyczy
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2019 rok
Data podpisania
2020-03-30
Data wejścia w życie
2020-03-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 31 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)