Nr
176/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 755/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-03-27
Data wejścia w życie
2020-04-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 31 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)