Nr
178/2020
Dotyczy
przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2019 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Data podpisania
2020-03-30
Data wejścia w życie
2020-03-30
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 177 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 187/2020 z dnia 2 kwietnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 178/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2019 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Publikacja: 1 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)