Nr
181/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data podpisania
2020-03-30
Data wejścia w życie
2020-03-30
Przygotował
GK
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 41 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 2 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)