Nr
190/2020
Dotyczy
unieważnienia ogłoszonych konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-04-02
Data wejścia w życie
2020-04-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 22 KB]
Publikacja: 7 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)