Nr
199/2020
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2020-04-08
Data wejścia w życie
2020-04-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 9 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)