Nr
191/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku
Data podpisania
2020-04-03
Data wejścia w życie
2020-04-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka załącznik [pdf - 218 KB]
Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 7 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 9 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)