Nr
205/2020
Dotyczy
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Data podpisania
2020-04-14
Data wejścia w życie
2020-04-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 15 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)