Nr
200/2020
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2020-04-08
Data wejścia w życie
2020-04-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka nowy plik [rtf - 47 KB]
regulamin_zi [pdf - 1292 KB]
Publikacja: 15 kwietnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)