Nr
203/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data podpisania
2020-04-10
Data wejścia w życie
2020-04-10
Przygotował
GK
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 46 KB]
Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 16 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)