Nr
207/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansownie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Data podpisania
2020-04-15
Data wejścia w życie
2020-04-15
Przygotował
Ek
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 26 KB]
Zarządzenie [rtf - 27 KB]
Publikacja: 17 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)