Nr
209/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Data podpisania
2020-04-16
Data wejścia w życie
2020-04-16
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 17 kwietnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)