Nr
212/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości niezabudowanej
Data podpisania
2020-04-20
Data wejścia w życie
2020-04-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 21 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)