Nr
218/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 138/2020 z dnia 16 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku
Data podpisania
2020-04-22
Data wejścia w życie
2020-04-22
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 24 kwietnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)