Nr
220/2020
Dotyczy
powołania Zespołu zadaniowego do wdrażania na terenie miasta Rybnika narzędzi zarządzania jakością powietrza w ramach realizacji projektu Interreg Europa Środkowa - Jednolite podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniami powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich na obszarze TRITIA / AIR TRITIA
Data podpisania
2020-04-24
Data wejścia w życie
2020-04-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 40 KB]
Publikacja: 30 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)