Nr
228/2020
Dotyczy
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-04-29
Data wejścia w życie
2020-04-29
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 30 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)