Nr
229/2020
Dotyczy
przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2019/2020
Data podpisania
2020-04-29
Data wejścia w życie
2020-04-29
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Publikacja: 30 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)