Nr
226/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 22/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2020-04-29
Data wejścia w życie
2020-04-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 85 KB]
Publikacja: 30 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)