Nr
227/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 21/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2020-04-29
Data wejścia w życie
2020-04-29
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 125 KB]
Publikacja: 30 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)