Nr
232/2020
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Data podpisania
2020-04-30
Data wejścia w życie
2020-04-30
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka kwestionariusz [rtf - 111 KB]
ogłoszenie [rtf - 118 KB]
oświadczenia [rtf - 138 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 5 maja 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)