Nr
238/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Data podpisania
2020-05-11
Data wejścia w życie
2020-05-11
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Publikacja: 12 maja 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)