Nr
244/2020
Dotyczy
przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Rybnika na lata 2020 - 2022
Data podpisania
2020-05-15
Data wejścia w życie
2020-05-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Publikacja: 19 maja 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)