Nr
252/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 216/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19
Data podpisania
2020-05-21
Data wejścia w życie
2020-05-25
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 107 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 maja 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)