Nr
247/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 235/2020 r. z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Data podpisania
2020-05-19
Data wejścia w życie
2020-05-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 235/2020 z dnia 5 maja 2020
    powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Publikacja: 22 maja 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)