Nr
256/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 119/2020 z dnia 6 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej
Data podpisania
2020-05-25
Data wejścia w życie
2020-05-25
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 25 maja 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)