Nr
251/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 lutego 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r., zbieranie uwag do 30 kwietnia 2020 r.
Data podpisania
2020-05-21
Data wejścia w życie
2020-05-21
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 26 maja 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)