Nr
261/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero
Data podpisania
2020-05-28
Data wejścia w życie
2020-05-28
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 28 maja 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)