Nr
264/2020
Dotyczy
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2019 rok
Data podpisania
2020-05-29
Data wejścia w życie
2020-05-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 29 maja 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)