Nr
259/2020
Dotyczy
odwołania dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku
Data podpisania
2020-05-28
Data wejścia w życie
2020-05-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [doc - 26 KB]
Publikacja: 1 czerwca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)