Nr
270/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 572/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie
Data podpisania
2020-06-01
Data wejścia w życie
2020-06-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarz [rtf - 63 KB]
Publikacja: 2 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)