Nr
271/2020
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku
Data podpisania
2020-06-01
Data wejścia w życie
2020-06-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 czerwca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)