Nr
278/2020
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r.
Data podpisania
2020-06-04
Data wejścia w życie
2020-06-04
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarz [rtf - 53 KB]
Publikacja: 9 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)