Nr
291/2020
Dotyczy
zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data podpisania
2020-06-10
Data wejścia w życie
2020-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [rtf - 44 KB]
zarz [rtf - 70 KB]
Publikacja: 10 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)