Nr
284/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2020-06-08
Data wejścia w życie
2020-06-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 15 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)