Nr
295/2020
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Data podpisania
2020-06-10
Data wejścia w życie
2020-06-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 308 KB]
Publikacja: 15 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)