Nr
293/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 235/2020 r. z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Data podpisania
2020-06-10
Data wejścia w życie
2020-06-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 15 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)