Nr
296/2020
Dotyczy
powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Data podpisania
2020-06-10
Data wejścia w życie
2020-06-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarz [rtf - 29 KB]
Publikacja: 19 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)