Nr
301/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Data podpisania
2020-06-17
Data wejścia w życie
2020-06-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 78 KB]
Zarządzenie [rtf - 27 KB]
Publikacja: 23 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)