Nr
306/2020
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 37/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 r.
Data podpisania
2020-06-24
Data wejścia w życie
2020-06-24
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarz [rtf - 54 KB]
Publikacja: 25 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)